شـروع طـرح همیار خدمات در مدرسه نصیریانی مریم آباد

شـروع طـرح همیار خدمات در مدرسه نصیریانی مریم آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو و همزمان با آغاز جشن های پیروزی انقلاب از طرح همیار خدمات در مدرسه نصیریانی رونمایی گردید.

در این مراسم که با حضور مهندس کشفی مدیر منطقه دو، معاون خدمات شهری منطقه و کلیه پرسنل این واحد و ناظرین شرکت خدماتی منطقه 2 همراه بود مهندس کشفی استقرار این گونه طرحهای جدید در مدارس و نهادینه شدن فرهنگ حقوق شهروندی در بستر خدمات شهری را کاری ارزنده و درخور توجه و سپاس دانست.

 در ادامه مراسم علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه ، نماینده شرکت سبز زیور (مجری طرح ) نیز به بیان توضیحاتی در این رابطه به کادر مدیریت و اجرایی و نیز دانش آموزان مدرسه پرداختند و مقررگردید  نتیجه این طرح که همراه با اثرات مثبت زیست محیطی و در نهایت کاهش زباله و افزایش پاکیزگی شهر خواهد بود کنترل و آنالیز گردد.

در پایان مراسم 6 نفر از دانش آموزان شاخص مدرسه به عنوان همیار خدمات شهری کارت ویژه خود را همراه با لوح سپاس دریافت نمودند.