شروع عملیات زیرسازی وآسفالت معابردر شهرداری منطقه دو

شروع عملیات زیرسازی وآسفالت معابردر شهرداری منطقه دو


مهندس امین مقدم  شهردار منطقه دو یزدبا اشاره به آغاز عملیات آسفالت معابر سطح منطقه دوگفت: آسفالت معابر جزء فعالیت ثابت این شهرداری است که طی سال گذشته محقق شد و در سال جاری نیز ادامه می یابد.

به گزارش روابط عمومی منطقه  n, مهندس امین مقدم با بیان اینکه اجرای طرح نهضت آسفالت در این منطقه ادامه دارد، اعلام کرد: با توجه به تاکید شهردار محترم یزد مبنی بر اجرا و تحقق نهضت آسفالت، از ابتدای سال جاری تاکنون اقدامات لازم برای تحقق این مهم اجرایی شد و در سال گذشته نیز بخش اعظمی از معابر درمنطقه زیر سازی ،آسفالت و روکش شدند.

وی افزود: در این زمینه اقداماتی از سوی اداره فنی و عمرانی این منطقه انجام شد و در فروردین ماه سال جاری و پس از شروع به فعالیت کارخانه آسفالت تاکنون 000/40مترمربع  زیر سازی و آسفالت  گردید.

ایشان خاطرنشان کرد: این مقدار آسفالت در قالب تراش و روکش، مرمت، ترمیم و آسفالت معابر اصلی و فرعی منطقه دو شهرداری استفاده گرد یده است .

وی با بیان اینکه یکي از اولويتهاي برجسته و شاخصي که بر عهده سازمان خدمت رساني چون شهرداري ها است، ارائه خدمت رساني مطلوب همراه با جلب رضايت شهروندان است، افزود: دراین راستا نیز برای رفاه حال شهروندان عملیات لکه گیری آسفالت معابر منطقه دو به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت که هم اکنون در حال اجراست.

امین مقدم نگاه مثبت شهروندان به شهرداری و مجموعه عملکردی این سازمان را امری مهم دانست و با تاکید بر شکل گیری احساس خوب بین شهروندان، بیان کرد: ارائه خدمات شایسته و مطلوب می تواند نقش بسزایی در فراهم آوردن این مهم ایفا کند که در این زمینه شهرداری ها باید سعی کنند با اجرای برنامه های کارآمد و مطلوب زمینه های نگرش مثبت شهروندان و رضایتمندی آنها را فراهم کنند.