شروع عملیات تعویض سنگ جدول های فرسوده، در سطح منطقه2

شروع عملیات تعویض سنگ جدول های فرسوده، در سطح منطقه2


شروع عملیات تعویض سنگ جدول های فرسوده، در سطح منطقه2

زیبایی جوی و جدول های سطح خیابان های شهر نیاز به تعویض سنگ جدول های فرسوده و شکسته دارد که این عملیات جهت کسب رضایت شهروندان و خدمات رسانی مطلوبتر در حال اجرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی تعویض سنگ جدول درمعابر اصلی  سطح منطقه در حال انجام می باشد.

امید دهقانی زاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه اظهار داشت در راستای زیبا سازی شهر عملیات اجرای طرح تخریب سنگ جدول های فرسوده، نصب سنگ جدول جدید آغاز گردیده است.

 شایان ذکر است عملیات مذکور با هدف زیبا سازی منظر شهری که با هزینه ای بالغ بر4میلیارد و 500میلیون ریال  دست اقدام می باشد.