سوابق

1-سوابق تحصیلی:

 

الف :کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

ب: کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی زیست محیطی

 

                      سید ابوالفضل کشفی

                    مدیر منطقه دو

 

2-سوابـــــق کـــــــــاری:

 

الف : دولتــــــــــی:

1-مدیر منطقه یک شهرداری یزد

2-مدیر منطقه سه شهرداری یزد

3-مدیر منطقه دو شهرداری یزد

4-شهردار مهریز سالهای 1383 تا 1386

5- کارشناس امور معادن سالهای 1382 تا 1383

6-مدرس پیش دانشگاهی سالهای 1375 تا 1382

7-مدرس مراکز فنی و حرفه ای سالهای 1392 تا کنون

 

ب :خصوصــــــــــــی

2-1 مسئول بخش معدن شرکت تجارت کنعان یزد (وابسته به بنیاد تعاون سپاه)

2-2 مؤسس و مدیر عامل شرکت اعتباری فرهنگیان

2-3 عضو هیأت مدیره و ريیس انجمن مهندسین معدن و زمین شناسی استان یزد

2-4 عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان یزد

2-5 عضو فعال سازمان بسیج مهندسین یزد