سـوهان صـدای ترافیک میدان شهدای محراب در گروی رضایت مالکان خاموش خواهد شد

سـوهان صـدای ترافیک میدان شهدای محراب در گروی رضایت مالکان خاموش خواهد شد

همکاری مالکانی که زمین های آنها در طرح های عمرانی شهر قرار می گیرد ، سرعت این فعالیت ها را دو چندان می نماید

کشفی مدیر منطقه2 شهرداری در این راستا افزود: با توجه به تأکید شورای اسلامی شهر ، معاونین عمران و شهرسازی و نیز مدیر ترافیک شهرداری یزد درخصوص میدان شهدای محراب ،طرح خرید باقیمانده املاک در مسیر راستگرد این میدان که صرفا یک پلاک کارگاهی می باشد در دستور کار ویژه شهرداری منطقه2 قرار گرفته است.  

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و به نقل از محسن دهقان مسئول اداره املاک منطقه با اعلام اینکه آزاد سازی زمین های واقع در میدان شهدای محراب در دست اقدام است، اظهار داشت با عنایت به دعوت مجدد مالک و بروز رسانی پرونده و توافقات صورت گرفته جدید امیدواریم تا پایان سال جاری و در صورت تأمین اعتبار لازم این چالش چندین ساله میدان شهدای محراب نیز مرتفع گردیده تا عملیات عمرانی و بهسازی راستگرد آیت الله کاشانی به بلوار مدرس و تأسیسات جانبی آن شروع گردد.

شایان ذکر است با عنایت به توافقات قبلی شهرداری با مالک ملک مذکور جهت تملک باقیمانده آن نیاز به اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال خواهد بود.