سـاختمانهایی که به دلیل سهل انگاری مردم تخریب می شوند

سـاختمانهایی که به دلیل سهل انگاری مردم تخریب می شوند

در راستای اجرای قوانین و ضوابط شهرسازی به دلیل عدم رعایت گذر بندی و تجاوز به گذر ،یک واحد مغازه تجاری تخریب گردید.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری در این راستا افزود: رسیدگی به تخلفاتی که درحوزه­‌ ساخت‌­وساز رخ می‌دهد، در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قرار دارد.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری برخورد قانونی با افرادی که حقوق شهروندی را رعایت نمی کنند ادامه دارد.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات ضمن اعلام این خبر افزود با توجه به بازدید مدیر منطقه از تخلفات غیر مجاز در سطح منطقه دو ، عوامل اجرائیات و اجرای احکام اقدام به تخریب یک واحد تجاری واقع در بلوار مدرس که به دلیل عدم رعایت گذر بندی با حکم تخریب مواجه گردیده بود تخریب نمودند.

 مدیر منطقه دو ضمن تشکر از عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه بار دیگر خواستار جلوگیری از تخلفات ساختمانی در سطح منطقه2 شد.