سرامیک کاری دیوارهای زیر گذرپل مهدیه

سرامیک کاری دیوارهای زیر گذرپل مهدیه
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، مهندس  امین مقدم شهردار منطقه از اجرای طرح سرامیک کاری دیواره پل مهدیه خبر داد
وی ادامه داداین پروژه در راستای بهسازی نما و منظر شهری انجام می پذیرد و این طرح با هدف زیباسازی نمای شهری و آرامش بصری در مسیر زیر گذر پل مهدیه به مساحت 250 متر مربع در حال انجام  است .
 وی با اشاره به اینکه در طراحی این پروژهااز طرح های اساتید صاحب سبک استفاده شده است گفت: سرامیک کاری  و بلوک گزاری کلیه پلهای شهر در دستور کار سازمان رفاهی وتفریحی قراردارد که با طرح طبیعت زیبا تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.
مهندس امین مقدم ادامه داد: سرامیک کاری بدنه زیر گذر میدان امام حسین (ع) نیر پس از اتمام کاردر پل مهدیه آغاز خواهد شد.