ساماندهی تابلوها ، پل ها و باغچه های معابر اصلی منطقه 2 آغاز گردید

ساماندهی تابلوها ، پل ها و باغچه های معابر اصلی منطقه 2 آغاز گردید

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری ساماندهی معابر اصلی با تأکید بر زیبا سازی نما و منظر شهری در سطح منطقه دو آغاز گردید.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات شهرداری منطقه دو ضمن اعلام این خبر افزود شهرداری منطقه با پیش آگهی و اخطار به مالکین و کسبه ای که باغچه های خیابان را به شکل غیر قانونی تصرف نموده اند نسبت به جمع آوری موانع ، پل ها و تابلوهای فرسوده اقدام خواهد نمود. دربازدیدی که به همین منظور مدیر منطقه دو به اتفاق غلامعلی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه دو و رئیس اجرائیات انجام شد مدیر منطقه ضمن تشکر از فعالیتهای همه جانبه همکاران منطقه در واحدهای مختلف بازپیرائی جداول ، باغچه ها و بلوار های سطح منطقه و نیز توجه به نما و منظر شهری را از اولویت های کاری منطقه دو عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد با اختصاص بودجه مناسب بتوانیم در ماههای آینده شاهد میحطی زیبا و شاد و عاری از مناظر فرسوده شهری باشیم