ساماندهی تابلوها ، پـل ها و باغچه ها ،مـولفه زیبایی شهر

ساماندهی تابلوها ، پـل ها و باغچه ها ،مـولفه زیبایی شهر

ساماندهی معابر اصلی با تأکید بر زیبا سازی نما و منظر شهری در سطح منطقه دو آغاز گردید.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات شهرداری منطقه دو ضمن اعلام این خبر افزود شهرداری منطقه با اخطار به مالکین و کسبه ای که باغچه های خیابان را به شکل غیر قانونی تصرف نموده اند نسبت به جمع آوری موانع ، پل ها و تابلوهای فرسوده اقدام خواهد نمود.

لازم به ذکر است مهندس کشفی در بازدیدی که به همین منظور از سطح شهر انجام داد افزود: توجه به نما شهر ضروری است و باید برای داشتن یک منظر زیبا در شهر قوانین و مقررات شهرسازی مورد توجه قرار گیرد. وی به موضوع تابلوهای تبلیغاتی اشاره کرد و گفت : تابلوهای تبلیغاتی لازمه زندگی شهری است که در استفاده از آنها تناسب تابلو را از نظر مکان نصب و اندازه ، سطح کیفی و نوع طراحی با کاربرد آن باید مورد توجه قرار داد تا بتوان به محیط زیبایی بخشید و آزردگی دیداری به همراه نداشته باشد

.