ساماندهي و مرمت آبنماي ميدان شهيد بهشتي

ساماندهي و مرمت آبنماي ميدان شهيد بهشتي
نام پروژه : ساماندهي و مرمت آبنماي ميدان شهيد بهشتي
 
كار فرما : شهرداري منطقه دو
پيمانكار :شركت افراز بادگير  
مشخصات فني پروژه : ديوار چيني 80متر تهيه و نصب سنگ درپوش 110متر مربع  - مرمت و سيمانكاري 100 متر مربع
تاريخ شروع :15/5/1390
تاريخ پايان :28/5/1390
كل هزينه انجام كار: 90،000،000ريال
خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه به درخواست سازمان پاركهاو جهت ايمن سازي آبنما