ساخت و ساز بعد ازپـلمپ در سایه خلأ قانونی

ساخت و ساز بعد ازپـلمپ در سایه خلأ قانونی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، یک واحد ساختمان تجاری واقع در خیابان کاشانی روبروی فروشگاه میلاد با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز پلمپ شد.

مهندس کشفی در بازدیدی که به همین منظور انجام گرفت اظهار داشت با برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری تا حدودی ساخت و سازهای غیر مجاز کنترل شد ودر زمینه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز برنامه های مناسبی در دست اقدام داریم و با هر نوع ساخت و ساز غیرمجازی برخورد قانونی می کنیم.

وی با بیان اینکه هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز تجلی رفتار پایمال شدن حقوق شهروندی به مردم است ، افزود: با تمام توان تلاش می شود جلوی اینگونه ساخت و سازها در هر حوزه ای از همان ابتدا و قبل از شروع کار گرفته شود

.