زیـبایی های شهر را مدیون پاکبانان هستیم

زیـبایی های شهر را مدیون پاکبانان هستیم

طرح توزیع تقویم روزشمار زباله در سطح منطقه2 با هدف آموزش وفرهنگ سازی محیط زیست شهری انجام گرفت.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری در این راستا افزود: تاریخ های جمع آوري پسماند تر در محدوده هر منطقه به صورت زوج و فرد مشخص شده و اين تقويم با رويكرد آموزش و اطلاع رساني توزيع شده است كه فرایند توزیع  توسط تیم خدمات شهری كه به صورت چهره به چهره  همراه با آموزش صورت گرفته است .

وی  افزود: یزد از نظر نظافت، زيبايي سرآمد شهرهاي جهان است و مجموعه شهرداري جهت حفظ اين پاكي به صورت شبانه روزي در حال تلاش هستند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه یاد آور گردید: در این تقویم ها تاریخ های  جمع آوری پسماند تر (زباله) مشخص شده است.

  وی خاطر نشان ساخت با قرار دادن به موقع زباله های تر طبق تاریخ و ساعت مشخص ضمن تفكيك پسماند تر و خشك علاوه بر كمك به حفظ محيط زيست به صرفه جويي در هزينه هاي شهر كمك كنند چرا كه اين صرفه جويي صرف آباداني شهرخواهد شد

 مزیدی از شهروندان خواست زباله های خود را رأس ساعت 10 شب درب منزل قرار دهند و ضمن تفکیک پسماند تر و خشک، همچنین کاهش تولید پسماند و خودداری از  همراه بودن مایعات با پسماند تر از تولید شیرابه نیز جلوگیری کنند

وی خاطر نشان ساخت ، تفکیک زباله های تر و خشک در مبدا یکی از مهمترین اقداماتی است که در جمع آوری مناسب پسماند شهری تاثیر گذار بوده و قطعا برنامه ریزی مناسبی برای رفتن به سمت و سوی چرخه بازیافت مواد، می تواند ما را به عنوان شهر پایدار زیست محیطی سرآمد سازد.