زیـبایی بـصری شـهر در زدایـش پـسماند های ساختمانی

زیـبایی بـصری شـهر در زدایـش پـسماند های ساختمانی

طرح ضربتی جمع آوری خاک و نخاله و پاک سازی زمین های خالی و رفع خطر از گودهای ورودی شهر، به دستور مدیر منطقه2 اجرائی می شود.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری با اشاره به پاكسازي و تنظيف مبادي ورودي و خروجي شهر از ضايعات خاك و نخاله اضافه كرد: اين مهم در راستاي بهسازي مسيرها بويژه مبادي ورودي و خروجي، از بين بردن آلاينده هاي زيست محيطي، ايجاد نما و منظر زيبا و مناسب براي شهروندان اجرا مي شود.

وی خاطر نشان ساخت یکی از مشکلات شهر که باعث شده بود چهره شهر نازیبا شود و آرامش بصری شهروندان را به هم زند، تجمع انبوه نخاله های خاک و ضایعات اضافی ساختمان بوده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و به نقل از علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه،  جمع آوری نخاله های ساختمانی از سطح منطقه دو به صورت ضربتی در نواحی مختلف در حال انجام می باشد و از شهروندان در خواست  می کنیم تا با رعایت نظافت و عدم ریختن نخاله های ساختمانی در زیباسازی شهر و عدم مزاحمت برای شهروندان کوشا باشند.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی در  زمین های متروکه از طریق سامانه شهربین به شهرداری منطقه2 گزارش دهند.