زنـجیر کـردن پـلاک های درد سـر سـاز با نیوجرسی

زنـجیر کـردن پـلاک های درد سـر سـاز با نیوجرسی

صیانت از حقوق شهروندی و نظم‌بخشی به شهر از اقدامات مهم و قابل توجه شهرداری منطقه دو می باشد.

 کشفی مدیر منطقه دو شهرداری، خاطر نشان کرد حمایت همه جانبه و قانون مند پرسنل و همشهریان ، شهرداری را موفق می دارد در اجرای تعهدات خود نسبت به رعایت حقوق شهروندی و برخورد باکسانیکه ناهنجاری هایی را در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز بوجود می آورند.

وی تعامل ، هم اندیشی و کار در شهرداری ها را در نوع خود عشق خدمت به مردم دانست و عنوان نمود حسب وظیفه قانونی خود و همگام با شهرداری در جهت صیانت از حقوق شهروندی آماده هرگونه همکاری خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2، علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه یاد آور گردید برخورد با قانون شکنانی که حقوقات شهرداری را نادیده می گیرند به صورت گسترده در سطح منطقه 2 در حال انجام است .

وی خاطر نشان ساخت نمونه ای از ساخت و ساز غیر مجاز واقع در خیابان ایثارگران  از جمله موارد فوق الذکر می باشد.