زمـین های رهـا شده و مـجهول المالک روی شعله گرم تغییرات

زمـین های رهـا شده و مـجهول المالک روی شعله گرم تغییرات

زمین های بلاصاحب و مجهول المالک و نیز زمین هایی که حصار مناسبی ندارند معضلی جدی برای نازیبایی شهر و عدم رضایت شهروندان گردیده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو و به نقل از محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات، یک واحد منزل مخروبه قدیمی در یکی از محلات منطقه دو که دلنگرانی زیادی را از جهت بهداشتی و امنیتی برای ساکنان محل بوجود آورده بود کاملا تخریب و پاکسازی گردید.

وی خاطر نشان ساخت با عنایت به تأکید مدیر منطقه در خصوص پاکسازی و زیبا سازی این گونه املاک تمام توان واحد اجرائیات و اجرای احکام جهت شناسایی مالکین و نیز پاکسازی آنها ادامه خواهد یافت.

مهندس کشفی مدیر منطقه دو در بازدیدی که به همین منظور انجام گرفت یاد آور گردید آرمان هر شهروند داشتن شهری بدون تخلف است که هر فرد با احساس مسئولیت و رعایت قوانین مربوطه می تواند گامی مؤثر برای تحقق این آرمان بردارد.