رویـکرد شـهرداری مـنطقه 2 صـیانت و حـفاظت از اراضی حریم شهر است

رویـکرد شـهرداری مـنطقه 2 صـیانت و حـفاظت از اراضی حریم شهر است

حفظ و صیانت از اراضی حریم شهر از وظایف ذاتی شهرداری است که با کمک نهادها و دستگاههای ذیربط       می تواند این سرمایه را حفظ و نگهداری نماید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و به نقل از علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه ،جلسه ای در راستای حفظ و صیانت از اراضی حریم شهر و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز،در دفتر مدیر منطقه 2 با حضور بخشدار مرکزی ، دهیار اکرمیه ، مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان و تنی چند از کارشناسان شهرداری یزد تشکیل گردید.

مهندس کشفی مدیر منطقه ضمن خوشامد به اعضای حاضر در جلسه اظهار داشت با توجه به تشکیل جلسه قبلی که با حضور معاونت محترم خدمات شهری شهرداری یزد برگزار گردید مقرر شد تا با بازدید میدانی از حرائم شهر ، محدوده خارج از طرح هادی روستاهای مورد نظر اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تفکیک غیر مجاز اراضی و نیز ساخت و سازهای بدون پروانه جلوگیری به عمل آید.

وی افزود با توجه به قرار داد منعقده بین شهرداری یزد و شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان درخصوص حراست از این اراضی و تشکیل پرونده های ساخت و سازهای غیر مجاز خواستار تسریع در اجرای این قرارداد گردید.

در ادامه مهندس برزگر بخشدار مرکزی ضمن تشکر از توجه همکاران منطقه 2 درخصوص رسیدگی به حریم شهر ، اجرای پروژه های عمرانی و حضور نیروهای خدماتی در حریم را خواستار گردید و افزود توجه ویژه به بحث بهداشتی و خدماتی به منظور ارتقای کیفی و محیطی حرائم خارج از طرح هادی روستا مورد انتظار خواهد بود.

شایان ذکر است منطقه 2 با مساحتی بالغ بر2088هکتار بیشترین حریم شهر را از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده (جنوب ،جنوب شرقی) تحت پوشش قرار داده است.