روکش آسفالت کوچه مهر در محله خلف خان علی

روکش آسفالت کوچه مهر در محله خلف خان علی

با هدف بهبود در امر تردد شهروندان وروان سازی ترافیک عملیات روکش آسفالت کوچه مهرواقع در بلوار بسیج محله خلف خان علی آغاز  شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، مهندس امین مقدم شهردار منطقه با اعلام خبر فوق افزود : درپی درخواست اهالی محل ونیز  بدلیل ترافیک بالای کوچه مذکور (دسترسی خیابان چمران به بلوار بسیج) عملیات اجرایی روکش آسفالت کوچه مهر واقع در بلوار بسیج محله خلف خان علی به مساحت 7000 متر مربع وبا صرف هزینه ای بالغ بر 000/000/050/1ریال با نظارت اداره فنی منطقه و توسط پیما نکار مربوطه آغاز شد تادر نتیجه شاهد بهبود  وروان سازی ترافیک درمسیر فوق باشیم.

شهردار منطقه دو ادامه داد: پرسنل خدوم وزحمتکش این شهرداری تلاش مینمایند

 تاجهت رفع مشکلات شهروندان درحد توان و بضاعت شغلی و در چهارچوب قوانین و مقررات برمسائل و معضلات موجود رامرتفع سازند.

ایشان يادآور شد: در راستاي اجراي نهضت آسفالت تمامي نقاط و محلات منطقه که نیاز به لکه گیری و روکش آسفالت دارد مورد بررسی و بازدید میدانی قرار گرفته و طبق جدول زمانبندی در الویت کاری قرار دارد.