روکش آسفالت بلوارشهید آیت الله مدرس (حد فاصل میدان نماز تا میدان آیت الله خاتمی)

روکش آسفالت بلوارشهید آیت الله مدرس (حد فاصل میدان نماز تا میدان آیت الله خاتمی)
شهردار منطقه دو از شروع عمليات روكش آسفالت بلوارشهید مدرس خبرداد.
مهندس امین مقدم اظهار داشت : با توجه به قدمت بالای 20سال آسفالت بلوار شهیدمدرس و حفاری های متعدد شرکت های حفاری و درخواست های متعدد همشهریان عزیز و گزارشات پلیس محترم راهور جهت جلو گیری از خطرات ناشی از ناهمواری های سطح آسفالت عمليات روكش آسفالت بلوار شهید مدرس به مساحت33000متر مربع شروع شد.
ایشان اعتبار اختصاص داده شده اين پروژه را مبلغ سه ميليارد و نهصدوشصت میلیون ريال اعلام داشت وافزود تردد زیاد خودروهاموجب از بين رفتن روکش آسفالت آن دربيشتر مقاطع اين محور شده است و مشکلاتی را نیزدر تردد وسایط نقلیه ایجاد کرده ،بطوری که لکه گیری های موضعی جوابگو نبود
 امین مقدم بيان داشت از تاریخ 18/6/91 عمليات روكش آسفالت اين محور توسط سازمان همیاری شهرداری ها به عنوان پیمانکار و معاونت محترم فنی و عمرانی به عنوان ناظر آغاز گردیده و تصریح نمود مسیر های دیگری نیز برای روکش آسفالت پیش بینی شده که در صورت تخصیص اعتبارلازم به انجام خواهد رسید.