رونـمایی از منشور سازمانی زیست محیطی شرکت خدماتی سبززیور

رونـمایی از منشور سازمانی زیست محیطی شرکت خدماتی سبززیور

به گزارش اکرم میری مسئول روابط عمومی منطقه دو شهرداری از منشور سازمانی زیست محیطی شرکت خدماتی سبززیور منطقه دو رونمایی شد.

این مراسم با حضور نماینده و کارشناسان شرکت خدماتی سبز زیور و مسئولین واحد خدمات شهری در دفتر مدیر منطقه دو تشکیل شد .

مهندس کشفی مدیر منطقه ضمن تشکر از فعالیت های آموزشی و پژوهشی شرکت و نیز تسریع در روند اجرایی شدن به موقع شعار (فرهنگ شهروندی در راستای خدمات شهری ) فعالیت اجتماعی و کارشناسی انجام شده توسط شرکت را مثبت قلمداد نمود و اذعان داشت با ادامه این حرکت می توان کاهش تولیدات زباله های خانگی را با فرهنگ سازی خدمات شهری شاهد بود.