رونـمایی از طـرح هـمیاران خـدمات شهری در شـورای آموزش و پرورش اسـتان یـزد

رونـمایی از طـرح هـمیاران خـدمات شهری در شـورای آموزش و پرورش اسـتان یـزد

طرح دانش آموزی سلامت بوم با رویکرد تاکید بر طرح "همیاران خدمات شهری" در شورای آموزش و پرورش استان یزد رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 در سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش استان یزد که ریاست آن را دکتر طالبی استاندار محترم یزد به عهده دارند از طرح پایلوت همیاران خدمات شهری در سطح مقطع پیش دبستانی ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍و ابتدایی رونمایی و توسط مهندس کشفی مدیر منطقه دو و نماینده انجمن های اولیاء و مربیان و عضو شورای آموزش و پرورش استان یزد ارائه و مورد بحث و تبادل نظر اعضای جلسه قرار گرفت.

در ادامه جلسه رئیس شورای آموزش و پرورش استان ایده طرح همیاران خدمات شهری و پررنگ نمودن نقش دانش آموزان در این طرح و نیز توجه به طرح بالادستی سلامت بوم(برنامه های ویژه مدارس) را درخور توجه و تقدیر دانست.

شایان ذکر است با اجرای پایلوت این طرح که با پیگیری و پیشنهاد منطقه دو شهرداری و همکاری اداره آموزش و پرورش ناحیه در مدارس منتخب منطقه اجرائی گردیده باعث تشویق دانش آموزان در امر تفکیک زباله از مبدا، کاهش تولید زباله و توجه ویژه به مسائل زیست محیطی شهری گردیده است.