رونـد پیشگیرانه ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر

رونـد پیشگیرانه ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، دو واحد ساختمان تجاری واقع در خیابان کاشانی با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز پلمپ شد.

مهندس کشفی در بازدیدی که به همین منظور انجام گرفت اظهار داشت ساخت و ساز های      غیر مجازی که موجب شده تا نازیبایی به شهر توریستی داده شود با حکم قانونی تخریب میگردد.

وی افزود: افرادی که تمایل به ساخت و ساز دارند باید از راه قانونی مجوزهای لازم را دریافت و سپس اقدام به این کار کنند. در غیر اینصورت شهرداری  با قاطعیت با ساخت و سازهای غیرقانونی در این شهر برخورد خواهد کرد.

شایان ذکر است برخورداری از پروانه شرط فعالیت واحد تجاری در شهر است و واحدهای فاقد پروانه که در کاربریهای غیر مجاز ساخته شده اند در آینده ای نزدیک طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد خواهد شد.

در ادامه این بازدید محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات با اشاره به برخورد جدي و قاطع با هرگونه ساخت و ساز هاي غير مجاز در سطح منطقه 2 ، از کاهش چشمگير اين تخلفات طي سال جاري خبر داد و افزود که این شهرداری جز پيشتازان عرصه مقابله با تخلفات ساخت و ساز در سطح شهرداری یزد بوده  و مانع از گسترش ساخت و ساز غیر مجاز می شو.د