روزهـای پـرکـار اجرائیات منطقه دو

روزهـای پـرکـار اجرائیات منطقه دو

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو،  و به نقل از محمد سلمانی رئیس واحد اجرائیات ، برخورد قاطع با متخلفان ساختمانی و کسانی که زمین های مزروعی را بدون مجوز شهرداری تفکیک می کنند انجام خواهد شد.

وی در بازدیدی که به همین منظور و به همراه معاونت خدمات شهری منطقه از نواحی حریم شهر و مناطق داخلی انجام گردید خاطر نشان ساخت رفع خطر از گودهای غیر مجاز ، جمع آوری خاکهای بلاصاحب ، جمع آوری مصالح و ابزار کار ، تخریب آراء قطعی شده کمیسیون ماده صد ، پلمپ املاکی که بدهی های قبلی خود را به شهرداری پرداخت ننموده و در اجرای آراءکمیسیون ماده صد با شهرداری همکاری نکرده اند در اولویت کاری واحد اجرائیات و اجرای احکام منطقه قرار گرفته اند.

شایان ذکر است در ماه گذشته توسط واحد اجرائیات منطقه 5 مورد تخریب آراء کمیسیون ماه صد ، 15 مورد رفع خطر گود غیر مجاز ،10مورد پلمپ ساختمان بدون پروانه ،30 مورد خاکبرداری نخاله های بلاصاحب و بیش از 70 مورد جمع آوری ابزار کار داشته است.