رنـگ و رویـی تـازه بر پـیکره پیاده روهای منطقه دو یزد

رنـگ و رویـی تـازه بر پـیکره پیاده روهای منطقه دو یزد

به گزارش روابط عمومی منطقه عملیات عمرانی پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه دو از محل اعتبارات عمرانی سال جاری شهرداری منطقه دو  با صرف هزینه ای بالغ بر 3/500/000/000ریال به پایان رسید .

عملیات مذکور شامل تخریب آسفالت و موزاییک های فرسوده و خاکبرداری و  اجرای شفته آهک و کف سازی مسیر با مصالح استاندارد شامل کفپوش و موزائیک جهت همسطح سازی و تسهیل در تردد شهروندان و همچنین در نظر گرفتن یک ردیف موزائیک مخصوص روشندلان و مسیر مخصوص دوچرخه سوار در مسیرهای خیابان کاشانی ، خیابان خیام و باند شمالی بلوار دانشجو به اتمام رسید .

از آنجایی که خدمات رسانی به شهروندان و تسهیل عبور و مرور شهروندان در سطح شهر یکی از مهمترین وظایف شهرداری محسوب می گردد، در این راستا بازسازی و اصلاح پیاده روها  با مصالح استاندارد از جمله فعالیت های مستمر در شهرداری یزد  می باشد .