رنـگ و بـویی تـازه بر پـیکره زمـینی که گورستان لاستیکها شده بود

رنـگ و بـویی تـازه بر پـیکره زمـینی که گورستان لاستیکها شده بود

جمع آوری لاستیک های فرسوده با هدف حفاظت از محیط زیست و زیباسازی محیط شهری در نقاط مختلف منطقه2 اجرا شد.

کشفی مدیر منطقه 2 در بازدیدی که به همین منظور  صورت گرفت افزود لاستیک‌ها از مواد پلیمری تشکیل شده‌اند که غیر قابل بازیافت هستند و به ‌راحتی تجزیه نمی‌شوند.

وی افزود: شهرداری منطقه 2 به منظور حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از آلودگی فضای شهری جمع‌آوری، مدیریت، هم‌چنین بازگشت هر چه بیشتر منابع به چرخه مصرف را در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه افزود تلاش می‌شود تا لاستیک‌های مستعمل در سطح منطقه ساماندهی گردد.

وی با بیان اینکه بسیاری از سودجویان با آتش زدن لاستیک ها در اطراف شهر موجب ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی و تهدید سلامت فردی و اجتماعی می شوند، اظهار داشت: شهرداری در یک طرح فوری اقدام به جمع آوری تمامی لاستیک های کهنه از سطح منطقه2 کرد.