رفـع نـیازها و تـقویت زیـرساخت محـلات از اولــویت های شـهرداری منطقه 2

رفـع نـیازها و تـقویت زیـرساخت محـلات از اولــویت های شـهرداری منطقه 2

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو جلسه ای با حضور معتمدین محله شهید سید مصطفی خمینی و مدیر منطقه2 و مسئولین واحدهای مختلف شهرداری منطقه در مسجد سید مصطفی خمینی برگزار گردید.

 در این جلسه مدیر منطقه ضمن اظهار خوشحالی از تشکیل این چنین جلساتی که بر اولویت های کاری هر منطقه می پردازد چنین بیان داشت اولویت هایی که برای هر محله و توسط معتمدین آن محل پیگیری می گردد کار شهرداری را در برنامه ریزی های آتی خود روانتر ساخته و رضایت بیشتری را برای ساکنین آن محل فراهم می سازد.

 در ادامه جلسه تنی چند از معتمدین محل ضمن تشکر از خدمات عمرانی شهرداری در سالهای گذشته و اخیر در این منطقه خواستار رسیدگی بیشتر به این محله شدند.

درادامه این دیدار مهندس کشفی نقش هیئت های مذهبی و معتمدین محل در پیشرفت اهداف توسعه فعالیتهای عمرانی شهرداری بسیار ارزنده و مثبت قلمداد نمود و اذعان داشت هر زمان در تملک و آزاد سازی های شهرداری از حمایت معتمدین محل و اعضای هیئت امناء مساجد و تکایا که نقطه عطف محلات قدیمی ودرخور احترام هستند بهره مند باشیم نتیجه بهتری خواهیم گرفت. نتیجه کلی این جلسه درخواست اهالی محله مبنی براحداث پارکینگ های حاشیه ای ، پارکینگ مناسب درون محله ای ، ایجاد پارک و نیز خط کشی خیابانها و عابر پیاده بود که مدیر منطقه قول مساعد جهت پیگیری ویژه این موضوع را اعلام نمود.