رفـع آلـودگی بـصری درجـهت تـنظیف سـیمای شهری

رفـع آلـودگی بـصری درجـهت تـنظیف سـیمای شهری

با توسعه و گسترش ساخت و سازها و تخریب و بازسازی ساختمانها، میزان پسماندها و نخاله های ساختمانی به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری افزود : تخلیه غیرمجاز ضایعات ساختمانی ، از مهمترین دغدغه های مدیریت شهری است، به همین منظور تامین امنیت شهروندان نقش مهمی دارد.

وی خاطر نشان ساخت متاسفانه برخی شهروندان با عدم رعایت توصیه‌ها و اخطارها، اقدام به دپوی خاک و نخاله و ضایعات (عدم تفکیک ضایعات از خاک و نخاله) در برخی زمین‌های بایر در سطح منطقه می کنند که این امر علاوه بر ایجاد خطرات بهداشتی و زیست محیطی، موجب لطمه زدن به منظر شهر و آلودگی بصری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه از پاکسازی و جمع آوری خاک و نخاله‌های ساختمانی و… به صورت گسترده در سطح منطقه دو جهت پاکسازی فضاهای شهری و حفظ بهداشت شهری خبر داد.

وی افزود از جمله آسیبهای تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی در سطح شهر می توان به نا امنی بافت‌های مسکونی، آلودگی‌ ، هزینه‌های بالای پاکسازی شهری، آلودگی بصری در سطح شهر، خسارات جانبی و مالی به شهروندان در پی حوادث احتمالی و سد معبر، تجمع جوندگان موذی و حشرات، اشاره کرد.

مزیدی خاطر نشان ساخت : در حال حاضر جمع آوری نخاله های ساختمانی در معابر اصلی و فرعی برای تسهیل تردد شهروندان و ماشین آلات صورت می گیرد و اجرائیات منطقه با برنامه ریزی‌های مشخص نسبت به گشت زنی به صورت مستمر در محلات سطح منطقه در ساعات مختلف اقدام نموده است.