رفع خطر گودهای غیر مجاز در منطقه دو

رفع خطر گودهای غیر مجاز در منطقه دو

عوامل اجرائیات منطقه دو 22 مورد از گودهای غیر مجاز را رفع خطر نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو جهت رفع خطر و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و همچنین در راستای اثر زدایی و پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی ، عوامل اجرائیات با اخذ مجوز های لازم و همکاری واحد عمران منطقه دو در محدوده بلوار دهه فجر و بلوار دانشجو اقدام به رفع خطر و پرنمودن 22 مورد از گود های بدون مجوز و خطر ساز نمودند.