رفع خطر و پر کردن گود غیر مجاز درسطح منطقه دو

رفع خطر و پر کردن گود غیر مجاز درسطح منطقه دو

اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه اقدام به رفع خطر و پر نمودن گود غیر مجاز در سطح منطقه نمودند.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری عوامل اجرائیات و اجرای احکام با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه ، اقدام به رفع خطر و پرنمودن گود غیر مجاز در سطح منطقه دو نمودند.

شایان ذکر است شهردار منطقه دو ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و اهمیت کار پرسنل مربوطه، این اقدام را گامی موثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه دانست.