رفع خطر دیوار فرسوده در منطقه دو

رفع خطر دیوار فرسوده در منطقه دو

درپی وصول یک مورد شکایت مردمی و با توجه به احتمال ریزش و بروز خطر جانی برای شهروندان،اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه اقدام به رفع خطریک مورد دیوار فرسوده نمودند.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری عوامل اجرائیات و اجرای احکام با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه دوشهرداری و پس از طی مراحل قانونی و اخذ حکم قضایی اقدام به رفع خطر ریزش یک مورد دیوار فرسوده واقع در خیابان کاشانی کوچه ویلا فرعی یک نمودند.