رفع خطر دیوار فرسوده درسطح منطقه دو

رفع خطر دیوار فرسوده درسطح منطقه دو


رفع خطر دیوار فرسوده درسطح منطقه دو

درپی وصول یک مورد شکایت مردمی و با توجه به احتمال ریزش و بروز خطر جانی برای شهروندان،اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه اقدام به رفع خطر چندین مورد دیوار فرسوده در سطح منطقه دونمودند.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه دوشهرداری با نصب بنر اقدام به اخطار رفع خطر ریزش چندین مورد دیوار فرسوده  نمودند.

شایان ذکر است در صورت عدم همکاری مالک  شهرداری اقدام قانونی خواهد نمود