رفع خطر در اولين روز سال نو

رفع خطر در اولين روز سال نو
 
 امین مقدم شهردار منطقه دو یزد ضمن تبریک سال نو در خصوص این حادثه اظهار داشت در اولین  روز سال جاری طی تماس تلفنی یکی از شهروندان مبنی برایجاد فرورفتگی در کوچه بهداری سپاه واقع درمحله خرمشاد یزد بلافا صله اکیپی از عوامل اجرایی  درمحل حاضروپس از بررسی حفرای با عمق 12متر مشاهده نمودند.
باتوجه به اینکه مکان مورد نظر مسیر عبوری شهروندان محترم بود سریعا تعداد 10نفر از پرسنل خدمات وامانی درمحل حاضر واز ساعت11صبح لغایت 21 نسبت به رفع خطرمسیر اقدام شد.
برخود لازم میدانم از آن دسته از عزیزانی که در این روز با تلاش خستگی ناپذرو بصورت مداوم در محل تا رفع خطر حضور داشتند تقدیر و تشکر نموده همچنین ازعوامل آتش نشانی که همکاری صمیما نه ای با ما داشته اند سپا سگزاری می گردد.
شایان ذکر است مبلغ 000/050/11ریال صرف رفع خطر فوق گردید.