رفع تصرف و خلع ید از اراضی دولتی

رفع تصرف و خلع ید از اراضی دولتی

اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد ملک دولتی که در دست افراد سود جو بود را رفع تصرف نمود .

براساس این گزارش در پی تصرف بخشی از ملک دولتی در محدوده بلوار مدرس عوامل اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد محدوده یاد شده را رفع تصرف نمودند. 

 

شایان ذکر است مدیر منطقه دو شهرداری ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و اهمیت کار پرسنل مربوطه، این اقدام را گامی موثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و برخورد با پدیده زمین خواری در سطح منطقه دانست.

 

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات با اعلام این خبر و با بیان اینکه طرح شناسایی املاک در تصرف غیر قانونی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در راستای تاکیدات مدیر منطقه به منظور جلوگیری از تضییع حق و حقوق ،برنامه ریزی لازم برای تبدیل نقاط بی دفاع به محل های مطلوب شهری، طرح شناسایی و رفع تصرف املاک متصرف شده غیر قانونی در دستور کار قرار گرفت.