رفع تصرف ملک شهرداری درسطح منطقه دو

رفع تصرف ملک شهرداری درسطح منطقه دو

اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد ملک شهرداری که در دست افراد سود جو بود را رفع تصرف نمود .

براساس این گزارش در پی تصرف بخشی از ملک شهرداری  در محدوده بلوار مدرس خیابان دانش عوامل اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد محدوده یاد شده را رفع تصرف نمودند. 

شایان ذکر است مدیر منطقه دو شهرداری ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و اهمیت کار پرسنل مربوطه، این اقدام را گامی موثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و برخورد با پدیده زمین خواری در سطح منطقه دانست.