رعایت اصول فنی وایمنی در لباس کار کارگران عمرانی منطقه دو شهرداری یزد

رعایت اصول فنی وایمنی در لباس کار کارگران عمرانی منطقه دو شهرداری یزد

 

همزمان با میلاد با سعادت حضرت علی اکبر(ع) و با حضور شهردار ومعاونت عمرانی منطقه دو یزد کلیه کارگران واحد امانی تحت پوشش ملبس به لباس کار شدند.

دراین مراسم مهندس امین مقدم  شهردار منطقه با بیان عرض تبریک میلاد حضرت علی اکبر(ع) ضمن تشکر و اعلام رضایت ازعملکرد این واحدگفت در حمایت از شعار اول ایمنی بعد کار و بمنظور فراهم نمودن شرایط ایمن در محیط فعالیت کارگران وجلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار این شهرداری اقدام به خرید کلاه ایمنی و وکفش استاندارد و نیزلباس متحد الشکل برای کارگران واحد امانی نموده است .

ایشان اظهار داشتند اقدامات دیگری از جمله ایمن کردن کلیه تجهیزات کارگاهی را در دستور کار قرار داده که در آینده نزدیک عملی خواهد .