دفـاتر کارگزاری بازوهـای توانمند اجرایی شهرداری یزد

دفـاتر کارگزاری بازوهـای توانمند اجرایی شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد رؤسای دفاتر کارگزاری شهرداری در جلسه ای که در دفتر کار مدیر منطقه دو تشکیل گردید حضور یافته و نسبت به بررسی مسائل فنی و شهرسازی و درآمدی نظرات خود را عنوان نمودند.

اکرم میری مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه دو ضمن بیان این مطلب افزود با توجه به هماهنگی قبلی و دعوت رسمی از مدیران دفاترکارگزاری جلسه ای به منظور بررسی راهکارهای فنی و اجرایی و نیز هماهنگی کامل واحدهای مختلف شهرداری با مسئولین فنی دفاتر وکارشناسان آنها، این جلسه با بررسی مسائل فنی و درآمدی و تسریع در روند جوابگویی دقیق و فنی به ارباب رجوع برگزار گردید.

کشفی مدیر منطقه ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور همه مدیران دفاتر ، خدمت به مردم ولایت مدار یزد را افتخاری جاویدان برای مجموعه شهرداری عنوان کرد و تداوم این گونه جلسات را خواستار شد.