دفاتر کار گزاری = تسریع در ارائه خدمات اخذ پروانه ساختمانی

دفاتر کار گزاری = تسریع در ارائه خدمات اخذ پروانه ساختمانی
 
دفاتر کار گزاری = تسریع در ارائه خدمات اخذ پروانه ساختمانی
 
مکانیزه شدن عمده فعالیتهای مدیریت شهری و ایجاد نظام جامع شهرسازی در راستای شهرداری الکترونیک و تلاش برای سهولت در انجام درخواست‌های مردم از شهر و شهرداری از مهمترین دغدغهای شهرداری محسوب می شود که در همین راستا شهرداری یزد اقدام به راه اندازی دفاتر کارگزاری در شهرداری های مناطق منجمله منطقه دو  به شماره دفتر کار گزاری شماره 21 نموده است.
مهندس امین مقدم شهردارمنطقه دو یزد اهم فعالیت های دفاتر کارگزاری را صدور وپاسخ به کلیه استعلامها ،پروانه ساختمان ، عدم خلافی ،پایان کار و سایر خدمات عنوان و ایجاد آنها را حرکت در جهت به روز انجام شدن کارهای مربوط به مدیریت شهری  دانست .
ایشان بااشاره به سیاست شهرداری ، شورای اسلامی شهرو همچنین دولت خدمتگذار برای کاهش تصدیگری واستفاده از بخش خصوصی گفت بهره‌گیری از خدماتی که در دفاتر کارگزاری شهرداری انجام می‌گیرد باعث کاهش مراجعات غیر ضروری و سهولت در دریافت خدمات خواهد شد.
وی در ادامه ازآن دسته از شهروندان گرامی ساکن در منطقه دوکه قصد اخذ پروانه ساختمانی ویا غیره رادارند دعوت بعمل آورد تا به دفتر کار گزاری شماره 21 که در بلوار آیت الله طالقانی کوچه جنب ساختمان آتشنشانی واقع شده است مراجعه فرمایند .