دغـدغه های مردمی از چـالش های ترافیکی سطح شهر

دغـدغه های مردمی از چـالش های ترافیکی سطح شهر

ايمن سازي و اصلاح هندسي نقاط حادثه خیز شهرک مشاغل فنی ، کوچه 41 دانشجو ، بلوار دهه فجر ، بلوار امام جعفر صادق ، بلوار منتظر قائم تكميل شد.

مجید دهقان کارشناس عمران منطقه دو با اعلام این خبر گفت: با مطالعات صورت گرفته برای شناسایی نقاط حادثه خیز، اصلاح هندسی برخی معابر در دستور کار منطقه قرار گرفته و در دست اجراست.

مهندس کشفی مدیر منطقه در بازدیدی که به همین منظور انجام گردید خاطر نشان ساخت  با اشاره به ضرورت تامین امنیت و آسایش عابرین پیاده و خودرو ها در سطح معابر از طریق شناسایی و ایمن سازی عوامل حادثه آفرین گفت: به منظور کاهش بار ترافیکی و تفکیک و ساماندهی خودروهایی که در تردد هستند اقداماتی از قبیل نصب تابلو هدایت مسیر، نصب چراغ چشمک زن و ایمن سازی پیاده روها دردستور کار قرار دارد.

مجید دهقان  یادآور شد: با توجه به اولویت های تعیین شده برای اصلاح هندسی معابر، عملیات اجرایی مذکور شامل جدولگذاری، اجرای شفته آهک، فرش موزائیک با مصالح استاندارد ، اجرای آسفالت با هدف کاهش تصادفات ، افزایش ایمنی خودروها و روان سازی ترافیک می باشد.