داغ پـلمـپ بـرقـلب سـاختمانهایی کـه نـمای شـهر را نـازیبا می کنند

داغ پـلمـپ بـرقـلب سـاختمانهایی کـه نـمای شـهر را نـازیبا می کنند

چند واحد ساختمان تجاری واقع در حسن آباد،بلوارمدرس و بلوار دهه فجر، با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجازدر دست اخطار پلمپ قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و به نقل از محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات در این رابطه اظهار داشت یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که شهرداری‌ها با آن مواجه هستند ساخت‌وساز غیرمجاز است طبق قانون،شهرداری‌هاموظف‌اند از احداث بناهای غیرمجاز در سطح شهر جلوگیری کنند.

مهندس کشفی در بازدیدی که به همین منظور انجام گرفت یادآور گردید یکی از مهم‌ترین و زیربنایی ترین مبانی برای داشتن شهری سالم و بدون تخلف آشنایی با تخلفات شهری ورعایت اصول معماری و شهرسازی و اخذ پروانه مرتبط توسط شهروندان است.

وی خاطر نشان ساخت  ساختمان های پر خطر و نا ایمن این منطقه و نیز ساختمانهایی که نما و منظر شهری را دچار مخاطره می نماید مشمول ضوابط قانونی قرار میگیرند.