خـوشحالی اهـالی محلات قدیمی در ایجاد پارکینگ های محلی

خـوشحالی اهـالی محلات قدیمی در ایجاد پارکینگ های محلی

عملیات عمرانی احداث پارکینگ های درون محله ای در سطح منطقه دو با تخصیص اعتباری بالغ بر2میلیارد ریال  از محل اعتبارات عمرانی سال جاری منطقه دو شهرداری یزد آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و به نقل از محسن دهقان مسئول املاک منطقه احداث پارکینگ های درون محله ای پس از تملک املاک مربوطه و تحویل آن به واحد عمران اجرا گردید.

وی ضمن تشکر از مالکینی که املاک آنها در مسیر طرح های اجرایی از قبیل پارکینگ های درون محله ای ، ایجاد معابر در سطح منطقه ، احداث فضای سبز و پارک قرار          می گیرد، خاطر نشان ساخت این حرکت باعث روانی ترافیک و آسایش ساکنان محل در استفاده از پارکهای درون محله ای و مراکز فرهنگی و مذهبی خواهد بود.

امید دهقانی زاده رئیس فنی عمرانی منطقه ضمن تشکر از پیگیری مدیر منطقه درخصوص توجه ویژه به مرکز محلات قدیم، شروع عملیات عمرانی و پارکینگهای درون محله ای، محله اکبر آباد ، کوچه 69 امام ، کوچه قریشی  را اعلام نمود .

شایان ذکر است که عملیات عمرانی مذکور جهت تبدیل به پارکینگ تخریب و بزودی برای استفاده عموم مردم در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.