خـطر دفن شدن در کمین مردم

خـطر دفن شدن در کمین مردم

با توجه به احتمال ریزش و بروز خطر جانی برای شهروندان،اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه اقدام به رفع خطریک مورد دیوار فرسوده نمود.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری عوامل اجرائیات و اجرای احکام با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه دوشهرداری و پس از طی مراحل قانونی اقدام به رفع خطر ریزش یک مورد دیوار فرسوده واقع در خیابان کاشانی نمود.

سلمانی رئیس اداره اجرائیات و اجرای احکام منطقه با اشاره به اينكه شهرداری منطقه 2 به منظور حفظ سلامت و امنیت شهروندان دیوارساختمانهای فرسوده را با رعایت مسائل ایمنی تخریب و رفع خطر کرد، یادآور شد: با توجه به گزارشات شهروندان و بررسی کارشناسان این شهرداری به این نتیجه رسیدند دیوار این ساختمان فرسوده می‌تواند برای شهروندان و عابرین ایجاد مشکل کند. رفع خطر از ساختمان‌های خطر آفرین در قانون شهرداری‌ها دیده شده است و شهرداری منطقه2 نیز در راستای اجرای مقررات، مراحل قانونی لازم را در خصوص این ساختمان طی کرده است.شایان ذکر است درماه اخیر 4 مورد رفع خطر توسط اداره اجرائیات انجام گردیده است.