خـدمات شـهری مـقتدرتـر از گـذشته

خـدمات شـهری مـقتدرتـر از گـذشته

اهمیت نگهداشت شهر از توسعه و احداث مهم تر و با ارزش تر است.

معاون خدمات شهری شهرداری یزد ضمن اعلام این خبر گفت: تشکیل کارگروه های تخصصی حوزه خدمات شهری اقدام بسیار خوبی است که منجر به ارتقای کیفی خدمات رسانی می گردد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، جلسه توجیهی عوامل اجرایی و نمایندگان خدمات شهری در خصوص نگهداشت شهر این هفته روز یکشنبه مورخ 97/03/13در محل ساختمان منطقه دو و با همراهی معاونین خدمات شهری مناطق و جمعی از مدیران و معاونان مجموعه برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسه که کلیه معاونین خدمات شهری مناطق، روسای خدمات شهری نواحی در آن حضور داشتند؛ هماهنگی در نگهداشت شهر عنوان شد.

 مهندس کشفی مدیر منطقه دو در ابتدای این جلسه و ضمن خیر مقدم  با اشاره به لزوم توجه بیشتر روسای خدمات شهری مناطق، ناظران و حاضران به نگهداشت شهر و پاکیزگی و شادابی اظهار داشت: رسیدگی و نظارت به حوزه خدمات شهری، امور جاری و مسوولیت‌ها و تلاش کارکنان باید چند برابر شود.

وی بر رعایت اصول حرفه‌ای و حفظ آبرو و اعتبار حوزه خدمات شهری در زمینه نگهداشت شهر تاکید و از تمامی روسای خدمات شهری، ناظران مناطق درخواست کرد: با تمام جدیت در جهت حفظ منظر شهری و پاکیزگی و نظافت شهر بکوشند.