خـداحافظی تـدریجی شـهر با روان آبهای باران

خـداحافظی تـدریجی شـهر با روان آبهای باران

آبگرفتگی معابر یکی از مهم ترین مشکلات برخی از خیابانها در هنگام بارش باران است که اجرای هدایت آبهای سطحی در راستای جلوگیری از آب گرفتگی معابر بسیار حائز اهمیت است.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری افزود : یکی از مهمترین عواملی که در افزایش و یا کاهش میزان خسارت در هنگام بروز بحرانهای احتمالی مؤثر است وجود یا عدم وجود سیستم دفع آبهای سطحی شهر می باشد به همین منظور اتخاذ تدابیر ویژه جهت مدیریت، پیشگیری و حفظ آمادگی در مقابله با بحرانهای احتمالی حاصل از بارندگی های موسمی و سیلاب ضرورت می باشد. 

وی در ادامه گفت: مشکل خاصی به غیر از چند نقطه بحرانی در خصوص آبگرفتگی در شهر نداریم و همچنین جهت ساماندهی دفع آب های سطحی برای اولین بار در خیابان غدیر حسن آباد لوله گذاری  انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، امید دهقانی زاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه از اجرای عملیات لوله گذاری و هدایت آبهای سطحی خیابان غدیر حسن آباد خبرداد و گفت : با هدایت آبهای سطحی در این مسیر مشکل آب گرفتگی تا حد زیادی کاهش می یابد.

دهقانی زاده  ابراز امیداوری نمود با اجرای عملیات هدایت آبهای سطحی و همچنین اجرای طرحهای ترافیکی در سطح منطقه علاوه بر رفع مشکلات بتوانیم رضایتمندی ساکنان این منطقه را فراهم نماییم.

وی ادامه داد: لوله گذاری و دفع آب های سطحی از جمله برنامه هایی است که با هدف ایجاد جلوگیری از ناملایمات بصری شهری ، کاهش خطرات احتمالی در دستور کار اداره عمران منطقه قرار گرفته است.

لازم به ذکر است ضمن تشکر از معاونت خدمات شهری شهرداری  و رئیس ستاد بحران شهرداری درخصوص تأمین اعتبارات لازم و پیگیری مجدانه تاکنون در راستای ساماندهی دفع آب های سطحی اعتباری بالغ بر 1 میلیارد ریال و  با 250 متر لوله، در فاز یک  جهت بهبود وضعیت هدایت آب های سطحی اقدام شده است.