حفر چاه جذبی در سطح منطقه دو

حفر چاه جذبی در سطح منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد عملیات عمرانی حفر چاه جذبی در منطقه ازمحل اعتبارات سال جاری با صرف هزینه ای بالغ بر 1/550/000/000ریال آغاز گردید.

براساس این گزارش تعداد 30 حلقه چاه جذبی در محله های مریم آباد، کوی سعدی ، حسن آباد ، نعیم آباد ، اکبر آباد و ... با هدف دفع آبهای سطحی و جلوگیری از آب گرفتگی معابر حفر خواهد شد.

لازم به ذکر است از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 4 حلقه چاه جذبی در سطح منطقه دو حفر شده است.