حفر چاه جذبي در سطح منطقه دو

حفر چاه جذبي در سطح منطقه دو
نام پروژه : حفر چاه جذبي در سطح منطقه دو  
 
كار فرما : شهرداري منطقه دو
پيمانكار :شركت افراز بادگير  
مشخصات فني پروژه : حفر ميله حداقل 15 متر حفر انباري به ابعاد 1.2*1.8-  15 حلقه توسط شهرداري و 25 حلقه با همكاري ساكنين كوچه ها جمعا 40حلقه  
تاريخ شروع :15/7/1390
تاريخ پايان :28/11/1390
كل هزينه انجام كار: 300.000.000ريال
خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه به اعتبار تخصيص يافته و جهت رفع آبگرفتگي معابر