حـفر چـاه های جـذبی تـلاشی بـرای کنترل روان آبهای سطحی

حـفر چـاه های جـذبی تـلاشی بـرای کنترل روان آبهای سطحی

به منظور جلوگیری از تجمع آب هنگام بارندگی عملیات حفر چاه جذبی توسط شهرداری منطقه 2 آغاز گردیده است که برای ساماندهی معابر اصلی و فرعی سطح شهر و ایجاد معابر ایمن با تردد مطلوب امری ضروری         می باشد.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری افزود : هدف از این اقدام تسهیل در جمع آوری و هدایت و دفع آب های سطحی است تا در فصل بارندگی شهروندان با مشکل مواجه نشوند .

وی افزود : تمام نقاط آبگیر شهر ، شناسایی شده است وبا حفر چاه های جذبی تا حدود زیادی از آبگرفتگی معابر جلوگیری بعمل خواهد آمد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، امید دهقانی زاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه یاد آور گردید

حفر 30 حلقه چاه جذبی در سطح منطقه دو  با توجه به شروع فصل بارندگی و لزوم جمع آوری آب های سطحی از معابر ، انجام گردیده است

وی اظهارداشت: حفر چاه های جذبی نقش بسزایی در کنترل روان آبهای سطحی دارد که با راهنمایی مشاور طرح و با مشارکت شهروندان باعث جلوگیری از آب‌گرفتگی در زمان بارش باران می شود.

شایان ذکر است این پروژه با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد ریال هزینه گردیده است