حـسن آباد در مسیر توسعه طرح های عمرانی

حـسن آباد در مسیر توسعه طرح های عمرانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، مدیر منطقه و معاونین ایشان ازطرح های در دست اقدام منطقه حسن آباد بازدید نمود .

احمد زکی زاده رئیس واحد فنی عمرانی ضمن بیان گزارشی از فعالیت های عمرانی شهرداری منطقه دو در این ناحیه افزود: برای به ثمر نشستن تکمیل بوستان گلکار ، تکمیل پارک بزرگ حسن آباد و روکش آسفالت معابر اصلی آن هزینه ای بالغ بر     3 میلیارد تومان پیش بینی گردید که در صورت تصویب آن در سالهای آینده و به ترتیب اولویت اجرا خواهد شد.

شایان ذکر است محدوده حسن آباد با مساحت تقریبی278 هکتار و جمعیتی بالغ بر10500نفر در محدوده منطقه دو واقع شده است.