حـذف پـله ها از پـیاده روها و گذرها

حـذف پـله ها از پـیاده روها و گذرها

در راستای مناسب سازی پیاده روها از ایجاد هر گونه پله یا رمپ جلوگیری خواهد شد.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات و اجرای احکام با بیان اینکه در گذشته به دلیل بی توجهی شاهد احداث پله و اختلاف سطح در معابر بودیم، از اجرای طرح جدید مناسب سازی پیاده روها خبر داد و گفت: قرار است در گام اول به صورت ضربتی معابر نامناسب را شناسایی و اصلاح کنیم، تا با نظارت دقیق از ایجاد هرگونه پله یا رمپ داخل پیاده روها جلوگیری کنند،و از طرف ديگر به دلیل ایجاد اشکال برای تردد افراد ناتوان و جا به جایی وسایلی مانند کالسکه به هیچ عنوان با مبانی مناسب سازی همخوانی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه قرارگرفتن بخشی از رمپ پارکینگ داخل معابر از دیگر مشکلات پیاده روها است که می تواند در بسیاری از موارد خطرآفرین باشد، گفت: برای جلوگیری از این مواردتلاش ما این است حساسیت های بین دستگاهی را افزایش دهیم و به طور مستمر بر اجرای قانون نظارت داشته باشیم تا در نهایت به اهداف شهر جهانی ودوستدار عابر پیاده نزدیک شویم

.