حصار کشی زمینهای مجـهول المـالک در سطح منطقه دو

حصار کشی زمینهای مجـهول المـالک در سطح منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری زمینهای افتاده بلاصاحب که سیما و منظر شهری را مخدوش نموده اند حصار کشی می شود.

با عنایت به بازدیدی که به همین منظور و با توجه به پیگیری اهالی محلات مختلف سطح منطقه انجام گردید،کشفی مدیر منطقه ضمن تشکراز واحد اجرائیات و واحد عمران منطقه در پیگیری این امر دستور تأکیدی بر اجرای سریع حصارکشی زمین هایی که چهره نازیبایی بر سیما و منظر شهری داده اند و نیز بهداشت و امنیت محلات را به خطر می اندازند صادر نمود و خاطر نشان می سازد طبق قوانین و ضوابط شهرداری در صورتی که ملکی توسط شهرداری حصار کشی شود علاوه بر غیر عملیاتی شدن هر گونه درخواست بر روی پلاکهای مذکورکلیه هزینه ها باضافه 15 درصد از مالکین اخذ می گردد.