حصار کشی زمینهای رها شده درحوزه شهرداری منطقه دو(بااستفاده از دیوارهای پیش ساخته بتنی)

حصار کشی زمینهای رها شده درحوزه شهرداری منطقه دو(بااستفاده از دیوارهای پیش ساخته بتنی)
مهندس امین مقدم شهردار منطقه دو یزد در جریان بازدید از پروژ ه حصار کشی قطعه زمین متعلق به شهرداری درضلع شمالی میدان امام حسین (ع) گفت :با دستور اکید شهردار محترم جناب مهندس عظیمی زاده زمینهای رها شده در منطقه دو شهرداری که بصورت بلا تکلیف بوده و چهره زشتی به شهر داده است بزودی با دادن اخطار به مالکین و در صورت عدم تمکین از سوی مالکین توسط شهرداری حصارکشی خواهد شد. وی افزود هدف از حصار زمینهای رها شده در محور اصلی خیابانها جلوگیری از تخلیه غیر مجازنخاله های ساختمانی،جلو گیری از ایجاد سد معبر وترافیک و پخش شدن زباله و نهایتا زیبا سازی منظر شهری می باشد وی درادامه افزود چنانچه در خیابانهای اصلی و محلات زمینهایی رها شده و محل تخلیه نخاله های ساختمانی و زباله است شهروندان می توانند با مراجعه  به شهرداری  منطقه اطلاع رسانی نمایند
ایشان اولویت اول حصارکشی با استفاده از دیوارهای پیش ساخته را اراضی متعلق به شهرداری مانند میدان امام حسین (ع) – بلوار بسیج و ... ذکر و عنوان داشت از مزیت های دیوار پیش ساخته سهولت در اجرا،صرف زمان اجرایی اندک و امکان استفاده مکرر در محله های مختلف به لحاظ نیاز منطقه و امکان طراحی ورنگ آمیزی متنوع و زیبا سازی محیط شهری دانست .