جمع آوری نخاله های بلاصاحب و دپوهای زباله در معابر اصلی

جمع آوری نخاله های بلاصاحب و دپوهای زباله در معابر اصلی

به نقل از روابط عمومی منطقه دو شهرداری کلیه نخاله های ساختمانی بلاصاحب و دپوهای زباله در معابر اصلی شهر(محدوده مسکن و شهرسازی ، خیابان صحرا ، بلوار دانشجو) جمع آوری گردید.

با توجه به گزارش های رسیده در سامانه 137 منطقه دو شهرداری و نیز مراجعات مردمی درخصوص عدم رعایت حقوق شهروندی توسط بعضی از شهروندان و انباشته شدن مقادیر زیادی نخاله های بلاصاحب و نیز زباله های خانگی در معابر عمومی، با پیگیری سریع معاون خدمات شهری منطقه و همکاری قابل تقدیر سازمان پسماند و پیمانکار خدمات شهری این مشکل مرتفع گردید.